Δεδομένης της αύξησης των περιστατικών με διαταραχές ακουστικής ικανότητας, εξίσου απαραίτητος είναι ο Έλεγχος Ακοής Παιδιών. Σε ηλικία συνήθως των 5 ετών πραγματοποιείται τονικό ακοόγραμμα, εκτός από την ωτοσκόπηση και το τυμπανόγραμμα.

Ωτοσκόπηση

Κατά την ωτοσκόπηση, η ωτορινολαρυγγολόγος μετά τον έλεγχο του πτερυγίου του ωτός, εξετάζει κάτω από μικροσκόπιο τον έξω ακουστικό πόρο, τον τυμπανικό υμένα και παίρνει πληροφορίες για το μέσο ους. Έτσι ελέγχει αν το παιδί εμφανίζει ερυθρότητα, οίδημα, στένωση, βύσμα κυψελίδας ή αν υπάρχει ξένο σώμα εντός του πόρου. Ακόμη, με την ωτοσκόπηση, μπορούν να διαγνωστούν παθολογικές λειτουργίες του ωτός, όπως π.χ. η ωτίτιδα.

Τονικό Ακοόγραμμα

Το τονικό ακοόγραμμα είναι ένα διάγραμμα που απεικονίζει τον ουδό ακοής σε dB HL σε διάφορες συχνότητες. Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, τοποθετούνται στα αυτιά του παιδιού ακουστικά, μέσω των οποίων χορηγούνται ηχητικά ερεθίσματα σε διάφορες εντάσεις. Ζητείται από τα παιδιά να πατήσουν ένα κουμπί μόλις ακούσουν έναν ήχο.

Η ένταση του ήχου μετράται σε decibel (dB) και καταγράφεται στον κάθετο άξονα του ακοογράμματος.

Το φυσιολογικό όριο ακοής για τα παιδιά είναι μεταξύ 0 και 15 dBHL.

Από 16-25 dB θεωρείται πολύ μικρού βαθμού βαρηκοΐα.

Αν το όριο ξεπεράσει τα 25 dB, τότε το παιδί θεωρείται βαρήκοο.

Αναλυτικότερα, η βαρηκοΐα μπορεί να είναι μικρού βαθμού (26-40 dB), μετρίου βαθμού (41-70 dB), και σοβαρού (71-90 dB). Αν το όριο ξεπερνά τα 91dB, πρόκειται για πρακτική κώφωση.

Συμβαίνει όμως το παιδί να έχει φυσιολογικό τονικό ακοόγραμμα, αλλά να δυσκολεύεται να κατανοήσει και να ακούσει τον συνομιλητή του. Η έγκαιρη ανίχνευση Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) με κατάλληλες δοκιμασίες είναι σημαντική, ώστε να διαπιστωθεί αν το παιδί έχει δυσκολίες στην αντίληψη ή και στην επεξεργασία των ακουστικών πληροφοριών για να οδηγηθεί στη διάγνωση και στη σωστή παρέμβαση από ειδικούς για να μπορέσει να βοηθηθεί.

Τυμπανόγραμμα – Έλεγχος Ακοής Παιδιών

Όπως και στους ενήλικες, γίνεται τυμπανόγραμμα, πολύ χρήσιμο για να προσδιορίσουμε τις διαταραχές του μέσου ωτός. Ιδιαίτερα σε συνδυασμό με άλλες ακουστικές μετρήσεις αναλύοντας τα ευρήματα της κάθε εξέτασης. Αυτό αναπαριστά τις μεταβολές της ηχητικής πίεσης στον έξω ακουστικό πόρο που επισυμβαίνουν καθώς αλλάζει η πίεση του αέρα  εντός αυτού.

Μας δίνει πολύτιμες αντικειμενικές πληροφορίες χωρίς καμία επέμβαση, σχετικά με την κατάσταση του μέσου ωτός και της τυμπανικής μεμβράνης, η οποία π.χ. έχει περιορισμένη κινητικότητα  όταν υπάρχει υγρό πίσω από το τύμπανο και δεν μεταδίδεται σωστά ο ήχος.

Για την αντιμετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας συνιστώνται ακουστικά βαρηκοΐας. Τα τελευταία βοηθούν την ανάπτυξη του λόγου και εν γένει την πρόοδο και την εξέλιξη του παιδιού.

Σε περιπτώσεις που η χρήση των  ακουστικών βαρηκοΐας αποτύχει ή σε παιδιά με σοβαρού βαθμού βαρηκοΐα έχει πολύ μεγάλη σημασία η έγκαιρη τοποθέτηση του κοχλιακού  εμφυτεύματος (ακόμη και στην ηλικία των 12 μηνών) για την πλήρη εκμετάλλευση της πλαστικότητας του εγκεφάλου.

Μιλάμε για μια εμφυτεύσιμη συσκευή ακοής που θα κάνει τη δουλειά του κοχλία. Ουσιαστικά θα  μετατρέπει τους ήχους του περιβάλλοντος σε ηλεκτρικά σήματα, τα οποία με τη σειρά τους θα ενεργοποιούν το νεύρο της ακοής, μέσω ηλεκτροδίων που έχουν τοποθετηθεί στο αυτί που δεν έχει ακοή. Εδώ η διέγερση του νεύρου είναι ηλεκτρική.

Η πρώιμη διάγνωση και η έγκαιρη παρέμβαση συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της βαρηκοΐας.

Tip: Ενημερωθείτε σχετικά με τον Έλεγχο Ακοής Ενηλίκων.